Skip to content

Handvest persoonlijke gegevens en trackers

Welkom op de website evcharge.totalenergies.com 

Met het Handvest persoonsgegevens en cookies (hierna ‘Handvest’) willen we u informeren over uw rechten en vrijheden ten aanzien van ons gebruik van uw persoonsgegevens, en beschrijven we hoe we deze beschermen.  

TotalEnergies Charging Services is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van de persoonsgegevens voor het beheer van de website. Bij de verwerking houden wij ons aan de geldende wetgeving. 

1. Doel en grondslag voor de verwerking van de verzamelde gegevens en bewaartermijn 

Als u de website gebruikt, is het waarschijnlijk dat u ons een aantal persoonlijke gegevens (naam, voornaam, bedrijf, e-mailadres) verstrekt om gebruik te kunnen maken van de diensten die door de website worden aangeboden en om met name te kunnen reageren op uw verzoeken om informatie.  

U gaat ermee akkoord dat we uw gegevens verwerken. Wij hebben die nodig om uw verzoek te behandelen, dat anders niet verwerkt kan worden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor eerder uitgevoerde verwerking(en). Stuur hiervoor een bericht naar: [email protected] of per post naar het volgende adres: TotalEnergies Charging Services, Département Marketing et Communication, 24 Cours Michelet, 92800 PUTEAUX, Frankrijk. 

In onze online formulieren zijn de verplichte velden gemarkeerd met een sterretje. Als u de verplichte vragen niet beantwoordt, kunnen we u de gevraagde dienst(en) niet leveren. Uw persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de hierboven of in de verzamelformulieren beschreven doeleinden.  

2. Ontvangers van de gegevens 

Om de verwerking uit te voeren waarin dit Handvest voorziet, kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan bepaalde afdelingen van de verantwoordelijke voor de verwerking ervan of bedrijven van TotalEnergies Company en zijn dienstverleners: netwerk van dienstverleners op het gebied van installatie en onderhoud.  

In ons contactformulier vindt u een vrij commentaargedeelte. Als u online een reactie plaatst, kunnen sommige van uw bijbehorende persoonsgegevens op de website worden gepubliceerd. Gezien de kenmerken van het internet, namelijk de vrije vastlegging van verspreide informatie en de moeilijkheid, of zelfs onmogelijkheid, om het gebruik dat derden ervan kunnen maken te controleren, raden wij u aan uw persoonlijke gegevens niet in dit veld te vermelden en informeren wij u dat u bezwaar kunt maken tegen een dergelijke verspreiding door contact met ons op te nemen via het onderstaande contactadres.  

3. Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens  

De verwerkingsverantwoordelijke zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk bewaard worden, zodat ze niet vervormd of beschadigd worden, en zodat onbevoegde derden partijen er geen toegang toe hebben. 

4. Cookies en andere trackers beheren  

Een cookie is een bestand dat informatie over uw surfgedrag opslaat en het gebruik van de website evcharge.totalenergies.com vergemakkelijkt. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computerterminal worden opgeslagen. Ze geven toegang tot verschillende informatie over u. Sommige cookies zijn van de uitgever van de website/toepassing (First party), en anderen van derde exploitanten (Third party).   

In de tabel hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van elke cookie/tracer. 

Wij activeren cookies en andere trackers zodra u hiervoor toestemming hebt gegeven, met uitzondering van technische cookies en trackers die essentieel zijn voor het leveren van de door u gevraagde dienst op de website evcharge.totalenergies.com.   

Cookies aangeboden door TotalEnergies Charging Services

Cookies aangeboden door TotalEnergies Charging Services Beschrijving Duur
Site (has_js) Bevat informatie over de browsersessie en stelt de gebruiker in staat om toegang te krijgen tot de site. Wordt verwijderd aan het einde van de navigatie
Site (cookie_agreed) De keuze van een gebruiker met betrekking tot cookies vastleggen 13 maanden
Drupal.language Configuratiecookie Drupal (per taal) 7 dagen
Drupal_language_redirection Configuratiecookie Drupal 1 jaar
Drupal.tableDrag.showWeight Configuratiecookie Drupal (per taal) 1 jaar
authorized_config Om erachter te komen welke diensten zijn geweigerd of geaccepteerd door de gebruiker 1 jaar
getaquote In een formulier 'Zoek mijn product' wordt de invoer van de gebruiker opgeslagen 1 jaar
cookie-agreed Cookie aangemaakt door Smile om de keuze van de gebruiker te onthouden met betrekking tot cookies in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 1 jaar 1 dag

Cookies aangeboden door derden

Von Dritten vorgeschlagene Cookies Beschrijving Duur
__unam Cookie ingesteld door ShareThis om het delen van inhoud mogelijk te maken 9 Maanden
_trossion Maakt het mogelijk om op de interesses van de gebruiker afgestemde aanbiedingen te presenteren op het internet (doubleclick.net) 1 jaar en 1 maand
_troRUID Maakt het mogelijk om op de interesses van de gebruiker afgestemde aanbiedingen te presenteren op het internet (doubleclick.net) 6 Maanden
_troSYNC Maakt het mogelijk om op de interesses van de gebruiker afgestemde aanbiedingen te presenteren op het internet (doubleclick.net) 6 Maanden
utag_main Gebruikt door Tealium 1 Jaar

Salesforce

(_kuid_)

Om te kunnen begrijpen hoe gebruikers de website gebruiken, om navigatie-informatie te verzamelen en om de inhoud en onze advertenties op deze site en onze partnersites te personaliseren. 13 maanden

Statistieken over cookies

Statistieken over cookies Beschrijving Duur
_ga Cookie gebruikt door Google Universal Analytics, waardoor de gebruiker kan worden geïdentificeerd door een unieke, willekeurig gegenereerde id. 1 jaar
_gid Cookie gebruikt door Google Universal Analytics, waardoor de gebruiker kan worden geïdentificeerd door een unieke, willekeurig gegenereerde id. 24h
xtant Cookie geplaatst door AT Internet (Analytics) met een technische waarde gekoppeld aan het beheer van geïdentificeerde bezoekers. Gebruikt door XITI 6 maanden
xtat Cookie geplaatst door AT Internet (Analytics) met een tekstidentificatie voor de bezoeker. Gebruikt door XITI 6 maanden
xtvrn Cookie ingesteld door AT Internet (Analytics) die de numsites (unieke site-identificatie) identificeert die de bezoeker tegenkomt. Gebruikt door XITI 6 maanden
_utma Cookie ingesteld door Google Analytics om een bezoeker te identificeren 2 jaar
_utmz Cookie ingesteld door Google Analytics om het toegangspunt van de bezoeker op de site, het apparaat, de campagne (indien geconfigureerd via een tracker of AdWords) en de zoekopdracht te identificeren. 6 maanden
atuserid Cookie ingesteld door AT Internet (Analytics) om bezoekers van sites met first-party cookie te identificeren (met name Een cookie die geen andere domeinnaam gebruikt dan de site). Gebruikt door XITI 1 jaar 1 dag
dtCookie Cookie ingesteld door AT Internet (Analytics) om bezoekers van sites met first-party cookie te identificeren (met name Een cookie die geen andere domeinnaam gebruikt dan de site). Gebruikt door XITI 1 minuut 
dtLatC Cookie ingesteld door Dynatrace (Analytics) om de serverlatentie te meten (prestatiecontrole) 1 minuut
dtPC Cookie ingesteld door Dynatrace (Analytics) om de ideale plaats te bepalen om de prestaties te meten (prestatiecontrole) 1 minuut
dtSa Cookie ingesteld door Dynatrace (Analytics) als tussenopslag om gebruikersacties bij te houden (prestatiecontrole) 1 minuut
rxVisitor Cookie ingesteld door Dynatrace (Analytics) om de bezoeker te identificeren (prestatiecontrole) 1 minuut
rxvt Cookie ingesteld door Dynatrace (Analytics) om het einde van de gebruikerssessie te identificeren (prestatiecontrole) 1 minuut
atidvisitor Cookie ingesteld door AT Internet (Analytics) om de numsites (unieke identificatie van een site) te registreren die door de bezoeker worden gezien en de identifiers van de bezoeker op te slaan. Gebruikt door XITI 6 maanden
dtCookie Cookie ingesteld door Dynatrace (Analytics) met de sessie-ID (prestatiecontrole) 1 minuut
dtLatC Cookie ingesteld door Dynatrace (Analytics) om de serverlatentie te meten (prestatiecontrole) 1 minuut

Hoe u uw toestemming kunt intrekken?  

Wanneer u voor de eerste keer inlogt op de website evcharge.totalenergies.com, kunt u al dan niet toestemming geven voor het gebruik van cookies en/of voorkeursinstellingen aangeven. Als u later uw keuzes wilt wijzigen, kunt u het dialoogvenster "Cookies en andere trackers" weergeven door hier te klikken. 

Raadpleeg de instructies van je besturingssysteem (Windows, OS, enz.) om reeds geïnstalleerde cookies te verwijderen. 

5. Uw rechten/Contact

In overeenstemming met de geldende regelgeving hebt u het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals instructies voor na overlijden. U kunt ook verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken. U hebt ook alleen recht op overdraagbaarheid als de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een contract of wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en om uw toestemming in te trekken.   

Om uw rechten uit te oefenen en ons vragen te stellen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met [email protected] of per post: TotalEnergies Charging Services, Département Marketing et Communication, 24 Cours Michelet, 92800 PUTEAUX, Frankrijk. 

Indien u, nadat u ons benaderd heeft, van mening bent dat uw rechten niet gerespecteerd worden, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.