Skip to content

Toegankelijkheid

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid is een verzameling regels en best practices die functionele, grafische, technische en redactionele aspecten omvat.

Door deze regels en best practices te volgen, kunnen we ervoor zorgen dat digitale media (websites, mobiele applicaties, pdf-documenten, etc.) toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Een toegankelijke site stelt u bijvoorbeeld in staat om:

 • de weergave aan te passen via het besturingssysteem en/of de browser (tekens vergroten of verkleinen, typografie wijzigen, kleuren wijzigen, animaties stoppen, enz.)
 • te navigeren met hulptechnologieën zoals tekst-naar-spraak of braille.
 • te navigeren zonder de muis, met alleen het toetsenbord, schakelaars of via een aanraakscherm.
 • video- en audiocontent te bekijken met ondertitels en/of transcripties.
 • enz.

Toegankelijkheidsbeleid

TotalEnergies verbindt zich ertoe de websites van het bedrijf (internet, intranet en extranet), mobiele toepassingen, softwarepakketten en digitale omgevingengoed toegankelijk te maken in overeenstemming met het artikel 47 van de Franse wet nr. 2005-102 van 11 februari 2005 (in het Frans).

Een toegankelijkheidsadviseur, de “Missie Handicap” en een toegewijd ecosysteem werken allemaal aan dit onderwerp.

Voor meer informatie over de digitale toegankelijkheidsstrategie van TotalEnergies :

Gedeeltelijke verklaring van overeenstemming bij RGAA

Deze verklaring is van toepassing op de site ”Charging Services”.

Conformiteitsstatus

Deze site voldoet gedeeltelijk aan de RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité [Algemeen kader voor verbetering van toegankelijkheid]) - versie 4.1.2 wat betreft de hieronder vermelde non-conformiteiten.

Testresultaten

De compliance audit RGAA versie 4.1.2 werd uitgevoerd in september 2023 door het bedrijf Ideance en laat uit een steekproef zien dat:

 • het algemene conformiteitspercentage 61,5% was. (verkregen door het aantal conforme criteria te delen door het aantal toepasselijke criteria).
 • het gemiddelde conformiteitspercentage 75,4% was. (verkregen door het gemiddelde van de conformiteitspercentages voor elke pagina te berekenen).

Niet toegankelijke content

Non-conformiteiten

Lijst van non-conforme criteria:

 • 1.2 - Decoratieve afbeeldingen worden niet genegeerd door ondersteunende technologieën.
 • 2.1 - Iframes hebben geen titel.
 • 2.2 - Iframe titels zijn niet adequaat.
 • 3.2 - Contrasten tussen tekstkleur en achtergrondkleur zijn niet hoog genoeg.
 • 3.3 - De kleurcontrasten tussen interfacecomponenten of grafische elementen met informatie en de achtergrondkleur zijn niet hoog genoeg.
 • 4.2 - Teksttranscripties of audiobeschrijvingen van video's zijn niet adequaat.
 • 4.4 - Video-ondertiteling is niet adequaat.
 • 4.5 - Sommige video's hebben geen audiobeschrijving.
 • 6.2 - Sommige links hebben geen titel.
 • 7.1 - Sommige scripts zijn niet compatibel met ondersteunende technologieën.
 • 8.2 - De gegenereerde broncode is niet geldig voor het opgegeven documenttype.
 • 8.7 - Taalwijzigingen worden niet aangegeven.
 • 8.9 - Tags worden alleen gebruikt voor presentatiedoeleinden.
 • 9.1 - Informatie is niet gestructureerd door het juiste gebruik van rubrieken.
 • 9.2 - De structuur van de pagina's is niet consistent.
 • 9.3 - Lijsten zijn niet correct gestructureerd.
 • 10.1 - Stijlbladen worden niet gebruikt om de presentatie te regelen.
 • 10.2 - Zichtbare content met informatie is niet aanwezig wanneer stijlbladen zijn uitgeschakeld.
 • 10.5 - CSS-declaraties voor achtergrond- en letterkleuren worden niet correct gebruikt.
 • 10.7 - De focus van interactieve elementen is niet zichtbaar.
 • 10.9 - Informatie wordt alleen gegeven door de vorm, grootte of positie ervan.
 • 11.1 - Sommige formuliervelden hebben geen label.
 • 11.13 - Het doel van invoervelden kan niet worden afgeleid om het automatisch aanvullen ervan met de gegevens van de gebruiker te vergemakkelijken.
 • 12.6 - Zones voor contentgroepen op verschillende pagina's (koptekst, hoofdnavigatie, hoofdcontent, voettekst en zoekmachine) kunnen niet worden bereikt of vermeden.
 • 13.3 - Downloadbare bureaudocumenten hebben geen toegankelijke versie.

Content die niet onder de toegankelijkheidsverplichting valt

De "Tealium"-cookiemanager en het "reCAPTCHA"-spambeschermingssysteem zijn vrijgesteld. Ze zijn daarom niet onderworpen aan een volledige en gedetailleerde audit.

Er is echter gecontroleerd of hun aanwezigheid het gebruik en de raadpleging van de rest van de site niet in de weg staat.

Opstellen van deze verklaring

Deze verklaring werd opgesteld op 30/10/2023.

Technologieën die zijn gebruikt om de site te maken

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript

Testomgeving

De tests werden uitgevoerd met de volgende combinaties van webbrowser en schermlezer:

 • Firefox 116.0.3 en NVDA 2023.1 (Windows 11)
 • Firefox 116.0.3 en JAWS 2022 (Windows 11)
 • Safari en VoiceOver (macOS 13.4)
 • Safari en VoiceOver (iOS 16.5)

Hulpmiddelen voor het beoordelen van toegankelijkheid

 • Colour Contrast Analyser
 • Firefox-ontwikkeltools
 • Web Developer (extensie Firefox)

Pagina's van de site die zijn gecontroleerd op conformiteit

Feedback en contact

Als u geen toegang kunt krijgen tot content of diensten op deze site, kunt u contact met ons opnemen via een van de onderstaande manieren om te worden doorverwezen naar een toegankelijk alternatief of om de content in een andere vorm te verkrijgen.

 • Stuur ons een bericht via ons contactformulier.
 • Schrijf ons op het volgende e-mailadres: [email protected].
 • Schrijf ons per post op het volgende adres: Electricité et Gaz France Direction de l’Expérience Client - Accessibilité Numérique 2 bis rue Louis Armand - CS51518 - 75725 Paris Cedex 15

U kunt ons helpen de digitale toegankelijkheid bij TotalEnergies te verbeteren door uw opmerkingen met ons te delen. Stuur hiervoor een e-mail naar [email protected].

Rechtsmiddelen

Deze procedure moet in de volgende gevallen worden gebruikt.

U hebt de websitebeheerder op de hoogte gesteld van een gebrek aan toegankelijkheid waardoor u geen toegang hebt tot content of een van de diensten en u hebt geen bevredigend antwoord ontvangen.