Skip to content

09/05/2022 News

kW, kVA, kWh... De wereld van de elektrische mobiliteit beter begrijpen

Bent u geïnteresseerd in elektrische mobiliteit (EV)? Maar u weet niet waar u moet beginnen? De wereld van EV kan in het begin inderdaad wat moeilijk en verwarrend lijken! U ziet waarschijnlijk vaak verschillende getallen met verschillende eenheden in de aangeboden informatie staan. Maar wat betekent de informatie voor u en hoe kunt u begrijpen wat al die cijfers uitgedrukt in kVA, kW of kWh betekenen?  

TotalEnergies is er om het aan u uit te leggen! 

Laten we, voordat we verder gaan, deze eenheden samen definiëren: 

  • kVA, een acroniem voor kiloVoltAmpère, is een eenheid van elektrisch vermogen. Het geeft het schijnbare vermogen weer dat door een stroomaansluiting aan een huishoudelijke installatie kan worden geleverd. 
  • kW, een acroniem voor kiloWatt, is een eenheid van elektrisch vermogen. Het vertegenwoordigt het actieve vermogen van een elektrisch apparaat op een bepaald moment, d.w.z. het vermogen om een ogenblikkelijke hoeveelheid energie te leveren. 
  • kWh, een acroniem voor kiloWattuur, is de hoeveelheid energie die een elektrisch apparaat gedurende een bepaalde periode verbruikt. In de wereld van de elektrische mobiliteit staat de kWh voor de hoeveelheid energie die in de accu van een elektrisch voertuig wordt geladen. 

Vermogenseenheden: kVA en kW

Laten we beginnen met een nadere beschouwing van de eenheden die het vermogen van een laadsessie uitdrukken. 

Scheme

We beginnen bij de laadpaal om het verschil tussen een kW en een kVA te begrijpen: 

Wij maken een onderscheid tussen het effectieve vermogen (kW) en het schijnbare vermogen (kVA) in de manier waarop het vermogen naar het voertuig wordt overgebracht. 

Ter herinnering: een accu van een elektrisch voertuig kan alleen met gelijkstroom (DC) worden opgeladen. 

Scheme

 

De laadpalen met AC-stroom sturen wisselstroom rechtstreeks naar het elektrische voertuig. Deze (wissel)stroom wordt vervolgens door de omvormer in het elektrische voertuig omgezet in gelijkstroom (DC) om de energie in de accu op te slaan en deze zo weer op te laden. De exploitant van de laaddienst, degene die de laadpalen beheert, heeft niet de mogelijkheid om het vermogen te meten dat van de lader van het elektrische voertuig naar de accu van ditzelfde voertuig wordt overgebracht. Deze controleert alleen het vermogen dat wordt geleverd door de laadpaal die deze exploiteert. Daarom berekenen wij het schijnbare vermogen aan de hand van de bekende netwerkgegevens. Wij spreken daarom van het schijnbare of theoretische vermogen. De kVA is de eenheid die wordt gebruikt om dit schijnbare vermogen van laadpalen met wisselstroom te meten. 

De laadpalen met gelijkstroom hebben een geïntegreerde omvormer die de wisselstroom direct in de laadpaal in gelijkstroom omzet, zodat wij het exacte vermogen kunnen kennen dat door de laadpaal wordt geleverd en dat door het voertuig wordt ontvangen. Men spreekt dan van effectief vermogen, dat wordt uitgedrukt in kW om te verwijzen naar het door de laadpalen met gelijkstroom geleverde vermogen.   

Aangezien echter het verschil tussen het effectieve en schijnbare vermogen zeer klein is, is het gebruikelijk om zelfs voor laden met wisselstroom te spreken van kW, ook al is dat theoretisch niet juist. 

Hoe zit het met de kWh?

De kWh is geen eenheid van elektrisch vermogen, maar een eenheid die een hoeveelheid geleverde of verbruikte energie uitdrukt binnen een bepaalde tijd (de h staat voor ‘uur’).  In de wereld van het elektrisch laden wordt een hoeveelheid energie, gemeten in kWh, opgeslagen in de accu van een elektrische auto. Afhankelijk van de grootte van de accu in het elektrische voertuig kan meer of minder energie worden opgeslagen. Niet alle EV-accu's hebben immers dezelfde capaciteit. Deze capaciteit bepaalt mede de actieradius van het elektrische voertuig en dus de totale afstand die het kan afleggen wanneer de accu volledig is opgeladen.  

Voordat u verdergaat, moet u bedenken dat de formule voor de berekening van de kWh-waarde als volgt is: 

[kW] x [h] = [kWh]

Stel dat een bestuurder van een elektrische auto van 13:00 tot 14:30 uur wil stoppen om te lunchen in de buurt van een laadpunt.  De accucapaciteit van 60 kWh is op een niveau van 20%. De bestuurder sluit de auto aan op een laadpaal met wisselstroom die tot 22 kVA levert. 

Als de bestuurder de hoeveelheid energie wil schatten die de auto na de lunchpauze kan terugwinnen, is de volgende berekening nodig: 

22kVA x 1,5 (1h30) = 33 kWh

 

Aan het einde van de lunch zal het elektrische voertuig 33 kWh hebben geladen, het accuniveau is van 20% naar 78% gegaan. Uiteraard is dit cijfer slechts een schatting, aangezien het zelden voorkomt dat het door een laadpaal geleverde vermogen gedurende de gehele laadsessie maximaal is. 

Om u een idee te geven: met 30 kWh laden kunt u het equivalent van 175 km afleggen.  

Laten we de accucapaciteit van alledaagse voorwerpen eens vergelijken met die van elektrische voertuigen. 

  • De modernste smartphone: 11,97 kWh 
  • Dagelijks energieverbruik van een Frans huishouden: 12,5 kWh 

 

  • Capaciteit van een Renault Zoe-accu: 52 kWh 
  • Accucapaciteit van een EV Long Range en Performance Panasonic-batterij 2019/2020: ~77 kWh  

 

Samengevat 

Vermogen  Toepassingsgebieden  Stroomomzetting en gebruik
kW - kiloWatt Direct Current (DC) Charger installed in a DC charger and that converts AC current into DC current before transferring it in an electric vehicle
kVA - kiloVoltAmpère Alternating Current (AC) Charger installed in an electric vehicle and that converts AC current transferred by the AC charger into DC current, before powering up the vehicle’s battery
Vermogen Definitie Gebruik
 kWh – kilowatt hour (uur) Vertegenwoordigt de kwaliteit van de geladen energie Opgeslagen in de accu van het elektrische voertuig

 

Wanneer een bestuurder van een voertuig met verbrandingsmotor tankt, koopt deze liters brandstof. De bestuurder van een elektrisch voertuig koopt daarentegen kWh. TotalEnergies biedt als laadpuntoperator zijn klanten verschillende oplossingen. Het bedrijf levert elektrische laadpalen van alle vermogensniveaus om te voldoen aan de behoeften van bestuurders van elektrische voertuigen. Als u niet weet welk vermogen u voor uw voertuig moet gebruiken, is hier een artikel dat u misschien interesseert: hoeveel kilometer een elektrisch voertuig kan rijden

De laadpalen van TotalEnergies, die geschikt zijn voor alle soorten elektrische auto's en in heel Europa beschikbaar zijn, kunnen een vermogen leveren van 3 kVA tot 350 kW. 

Bronnen:  

iphon.fr 

lenergietoutcompris.fr