Skip to content

21/11/2023 Press release

Elektrische vrachtwagens: TotalEnergies lanceert een aanbieding voor depotladen

Lyon, 21 november 2023 - Op SOLUTRANS, de vakbeurs voor weg- en stadsvervoer, kondigt TotalEnergies de lancering aan van een depotlaaddienst voor elektrische vrachtwagens. TotalEnergies komt met het voorstel om een laadinfrastructuur 'op maat' te installeren en te begeleiden, aangepast aan de behoeften van transportbedrijven, om hen te helpen de overstap naar elektrische mobiliteit te kunnen maken.

Een aanbod op maat, aangepast aan de behoeften van transportbedrijven in hun depots...

Aangezien de actieradius van elektrische vrachtwagens nu voldoende is voor stedelijke en regionale leveringen (150 tot 500 km per dag), heeft TotalEnergies een aanbod ontwikkeld voor elektrische laden in de depots van transportbedrijven met de installatie van en het toezicht op laadpalen om op een efficiënte en passende manier in de behoeften van alle transportbedrijven te voorzien:

  • Laadpalen waarmee vrachtwagens de tijd die ze in het depot doorbrengen, meestal ongeveer twaalf uur, kunnen optimaliseren en met een volledig opgeladen batterij kunnen vertrekken.
  • Ultrasnelle laadpalen, tot 400 kW, om te voorzien in de passende behoefte van het laden.

TotalEnergies gaat klanten uitgebreide ondersteuning bieden bij het bepalen van de juiste omvang van de laadinfrastructuur voor hun wagenpark, inclusief installatie, de levering van groene stroom, tools voor het controleren en monitoren van de laadpalen, een slimme laadlossing om het laden van het wagenpark te optimaliseren en toegang tot klantenondersteuning die 24/7 beschikbaar is.

... en al rijdend op de Europese corridors voor vrachtverkeer

Om tegemoet te komen aan de laadbehoeften van transportbedrijven buiten hun depots, zal TotalEnergies vanaf 2024 ook laadpalen installeren langs de Europese corridors voor vrachtverkeer, met krachtige laadpunten (HPC1) voor regelmatige korte pauzes tijdens lange ritten en langzaam laden op rustplaatsen om te profiteren van de nachtpauzes van de chauffeurs.

”'Om het wegvervoer op grote schaal koolstofvrij te maken, is het van vitaal belang om infrastructuur te ontwikkelen en transportbedrijven koolstofarme oplossingen aan te bieden. Dankzij onze nauwe banden met de transportsector en onze sterke positie op het gebied van elektrische mobiliteit in Europa, heeft TotalEnergies een aanbod opgebouwd dat is afgestemd op de behoeften van haar klanten met transportbedrijven, om hen te ondersteunen bij het beheer van hun wagenpark en de energietransitie", aldus Mathieu Soulas, Directeur Nieuwe mobiliteit & Marketing bij TotalEnergies.

1 Met gebruikmaking van het CCS (Combined Charging System)-systeem en het MCS (Megawatt Charging System)-systeem als deze technologie beschikbaar komt.

***

 

TotalEnergies en elektrische mobiliteit

Met wereldwijd meer dan 53.000 laadpunten tegen 2023 stimuleert TotalEnergies de ontwikkeling van elektrische mobiliteit op grote schaal door aanzienlijk te investeren in de implementatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

He bedrijf ontwerpt en ontwikkelt mobiliteitsoplossingen zodat de klanten ervan met een gerust hart kunnen reizen. Om snel laden op snelwegen en andere belangrijke wegen mogelijk te maken, heeft het bedrijf al 300 krachtige laadpunten geïnstalleerd en streeft het naar 1000 laadpunten in Europa tegen 2028. TotalEnergies ondersteunt de zakelijke klanten van het bedrijf ook bij hun overgang naar elektrische mobiliteit door hen diensten aan te bieden voor de installatie van en het toezicht op laadpalen, zowel op de werkplek als bij hun werknemers thuis. Het bedrijf ontwikkelt ook het laadnetwerk in de grootste wereldsteden, met een portfolio van meer dan 30.000 laadpunten die in gebruik zijn of worden geïmplementeerd in Parijs, Londen, Brussel, Gent, Antwerpen, Vlaanderen, Amsterdam en de omliggende regio, Berlijn, Singapore en Madrid. TotalEnergies biedt ook thuislaadoplossingen voor particuliere klanten, waaronder een energieleveringscontract en verbonden laaddiensten. Het bedrijf is van de productie van hernieuwbare elektriciteit tot de exploitatie van de laaddienst aanwezig in de hele waardeketen van elektrische mobiliteit.

Over TotalEnergies​ 

TotalEnergies is een wereldwijd multi-energiebedrijf dat energie produceert en levert: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energie en elektriciteit. De meer dan 100.000 medewerkers zetten zich in om energie steeds betaalbaarder, duurzamer, betrouwbaarder en toegankelijker te maken voor zoveel mogelijk mensen. TotalEnergies is aanwezig in bijna 130 landen en zet duurzame ontwikkeling in alle dimensies centraal in de projecten en activiteiten van het bedrijf om bij te dragen tot het welzijn van de bevolking.

 Contact TotalEnergies

Waarschuwing

De termen 'TotalEnergies', 'TotalEnergies company' en 'Company' die in dit document worden gebruikt, verwijzen naar TotalEnergies SE en de geconsolideerde entiteiten waarover TotalEnergies SE direct of indirect zeggenschap uitoefent. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen ook worden gebruikt om te verwijzen naar deze entiteiten of hun werknemers. De entiteiten waarin TotalEnergies SE direct of indirect een belang heeft, zijn afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteiten. Dit document kan toekomstgerichte uitspraken bevatten. Ze kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken en zijn onderhevig aan risicofactoren. TotalEnergies SE noch een van haar dochterondernemingen neemt enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich jegens beleggers of enige andere partij om enige van de verklaringen, toekomstgerichte informatie, trends of doelstellingen in dit document bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Informatie over risicofactoren die een wezenlijk nadelig effect zouden kunnen hebben op de financiële resultaten of activiteiten van TotalEnergies is ook beschikbaar in de meest recente versies van het Document d'Enregistrement Universel (Universeel registratiedocument) dat TotalEnergies SE heeft ingediend bij de Autorité des marchés financiers (Autoriteit financiële markten) en het Formulier 20-F dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission ('SEC') van de Verenigde Staten.